Industrinät Nordiska Nätlösningar
Testa vår kalkylator - här
Se våra referenser - läs mer
Har du frågor ? Se svar på vanliga frågor här

Skyddsnät som håller

Tilda Publishing
Vad vill du skydda idag ?
Vi måttanpassar nät som räddar liv. Våra tjänster innefattar även fri rådgivning, uppmätning, besiktning, installation, certifierings -rådgivning och återbruk. Material som vi jobbar med är Polypropen, Metall och Naturmaterial
Ring oss med ett klick från din mobil
> 031-7884512
Undvik olyckor
34 770 st arbetsplatsrelaterade olyckor med sjukskrivning som följd skedde
enligt arbetsmiljöverket under 2017 i Sverige. 11 000 av dessa är rena fallolyckor enligt en ny rapport som Afa försäkring har gjort.
Ca 65 000 olyckor skedde som inte föranledde sjukskrivning. Utöver detta har vi ett mörkertal. En del av dessa olyckor hade kunnat undvikas med hjälp av skyddsnät.
Om oss
Vi är ett familjeföretag från Västsverige som levererar produkter och tjänster till företag i Norden. Säkerhet kommer före allt för oss. Därför jobbar vi bara med certifierade ledande tillverkare inom EU. Vi mått-anpassar näten enligt era önskemål och levererar dem med påsydda avslutningskanter. Vi kan också leverera hela rullar.
Behöver ni installation, besiktning eller annan hjälp läs mer om våra tjänster här nedan.
Kontakta mig daniel.olsson@industrinat.se eller på telefon 031-7884512
Se ett urval av våra kunder. Läs mer


Bland våra kundgrupper finns bla:
BYGG & ANLÄGGNING, ARKITEKTER, TILLVERKANDE INDUSTRI, ÅTERVINNING & TRANSPORT, RETAIL, JORDBRUK, SKOGSINDUSTRIN, HJÄLPMEDEL, LIVSMEDEL, INSTALLATIONSFIRMOR SPORT,SKOLOR, FÖRENINGAR & ÅTERFÖRSÄLJARE.
"Det var inte bättre förr,
men tillsammans kan vi skapa en ännu bättre värld"
Läs mer
Jag tror på ett öppet samhälle som många människor vill verka, leva och lyckas i. Skapar vi förutsättningar kommer vi också bygga långsiktigt för en starkare och stabilare och
säkrare ekonomi och tillvaro. Att gå bakåt, stänga gränser, försvåra handel och minska tolerans för olikheter är destruktivt.
Vi tror stenhårt på människors drivkraft och vilja att göra skillnad oavsett bakgrund, religion eller vart i från man kommer. Vi skall aldrig ta vår demokrati för givet, inte heller saker som yttrandefrihet, integritet och mångfald. Vi skall använda vår gemensamma kraft till att isolera och reducera problem som uppstår i alla samhällen och verka för god ordning med tydliga regler och förväntningar som skall gälla för alla. Vi skall också hjälpas åt inom tex EU att lösa gemensamma utmaningar såsom större rörelser av människor mellan länder, organiserad kriminalitet som är svårt för enskilda länder att hantera på egen hand samt miljöutmaningar som är omöjligt för ett enskilt land att lösa själv.

Jag blir bestört när jag läser om kommunpolitiker i Sölvesborg som på allvar menar att man inte har kapacitet att ta emot en enda flykting ? De flesta av de som kommer vill ju troligtvis arbeta och göra rätt för sig från dag 1. Otroligt oansvarigt på samma sätt som vissa länder inom EU inte tog sitt ansvar vid den senaste flyktingkrisen.

Sedan måste vi bli bättre på att förstå hur vi kan använda jordens resurser på ett hållbart sätt. Vi har inte alla svar men ett genuint intresse av frågor som hållbarhet, nybruk och ständiga förbättringar kring miljövänliga produkter och metoder och sist men inte minst:
- Varje människa förtjänar åtminstone 1 chans till att bidra till ett bättre samhälle och att leva i fred.

Daniel Olsson CEO
Våra tjänster
Vi erbjuder fri konsultation, projektledning och installation till förmånliga priser.
Vi erbjuder mark såväl som höghöjdsarbeten med certifierade klättrare över hela norden samt hjälp med markarbeten, installation av nät och montering av olika slag inom bygg och entreprenad.

Industrinät introducerar tjänsten SAFT ( Safety as a Service ) läs mer om tjänsten här.

Vår Support
Vår support -strategi är vår främsta säljstrategi. Vi svarar på frågor, älskar utmaningar och säkerställer att projekt avslutas i tid och inom ram för Er budget.

För att matcha tillgång mot efterfrågan utvärderar vi kontinuerligt marknaden kring leverantörer och tillverkare. Vi strävar dock efter så få och strategiska partners som möjligt.

Har du svårt att nå din leverantör ? Vi skall alltid ge ett svar inom 48 timmar. Oftast inom samma arbetsdag på kontorstid.

Vi får fina omdömen för vår support men vi blir aldrig nöjda. Vet du vad du vill kan du fylla i vårt pris och plan formulär eller sända ett mail men vi talar gärna med dig då det en stor del av vår idé är att guida våra kunder till rätt lösning.
Vison och mål 2019/20
Vi arbetar mot flera mål och delmål som specificeras nedan.

Ekonomi: Industrinät skall visa vinst from 2020 och växa organiskt med
minst 50 % per år de närmaste tre åren.
Miljö: Polypropen som vi jobbar med är ett mycket hållbart material. Industrinät avser att nyttja detta för ett nytt återbrukskoncept som innebär återbruk av nät för olika syften. Till exempel kan vi samla in fallskyddsnät när certifieringar löper ut och använda för design -installationer.
Ett 5 mm Polypropennät har ungefär halva sin styrka kvar efter 6 år.
Ett nät i naturmaterial skall tas fram under eget varumärke före 2020 års utgång.
Ett projekt är inlett 2019 med mål att ta fram ett skyddsnät som är fritt från ny fossil framställning,
Branschsamarbeten: Minst 10 nya branschsamarbeten skall inledans under 2019.
Övrigt: Ny separat industrinät -webshop före 2020.
Marknadsandel: Industrinät skall ha minst 50 % marknadsdel inom skyddsnät inom 3 år på den svenska marknaden. 2020 skall bolaget expandera till att även aktivt bearbeta de övriga nordiska länderna.
Två nya tjänster lanseras 2019:
- Fallskydd som tjänst. Tjänsten kommer inkludera re -certifiering av skyddsnät, besiktning, proaktiv konsultation kring förbättringar och utbyte av nät i rätt tid.
- Återbruk av nät. 5 mm Polypropen nät har en teknisk livslängd om upp till 10 år men certifieras som fallskydd i upp till 3 år. Sedan kan vi ta tillbaka näten för användning för bla konstinstallationer.
Installation
Industrinät skall tydligare marknadsföra ett helhetskoncept och kunna erbjuda installation och kompletterande tjänster över hela Sverige. Redan nu har industrinät ett nätverk av partners för installation i de flest större städer i Sverige men vi vill ha fler samarbetspartners inom installationsområdet.
Vill ni komma till vår webshop ? Klicka här ---------------->
Hur kan vi reducera klimatavtryck?

Vi tror på hållbarhet, återbruk och återvinning. I tillägg jobbar vi med rep i naturmaterial som Jute och Hampa och har startat en förstudie kring möjligheten att ta fram ett nät som är helt fri från ny fossil framställning.
Läs mer här
Vad menar vi med hållbarhet ? Våra produkter är kvalitetsprodukter med lång potentiell hållbarhet på upp till 10 år eller mer. Dock är vi medvetna om att våra produkter ibland används under kort tid under vissa projekt, renoveringar eller event. Därför har vi tänkt om kring vårt erbjudande. Vi vill att produkterna används längre. Därför förlänger vi alla våra garantier, har startat med uthyrning och erbjuder både återanvändning och återvinning kring nät som inte längre behövs. För även om produkterna har tjänat -ut ett visst syfte under en tid kanske de fortfarande är lämpliga för något annat. Vi har samlat vårt hållbara erbjudande inom ramen för en tjänst som vi kallar SAFT, ni kan läsa mer om den här.

Ett exempel är fallskyddsnät som åter -certifieras för användning under 3 år. Efter detta skall de inte användas som fallskydd men de kan fortfarande vara utmärkta för avgränsning, sport eller designprojekt. Här vill vi ta en större roll än tidigare och erbjuda tjänster som främjar en hållbar användning av våra produkter som har en fantastik potential pågrund av väldigt hög kvalitet.

Många av produkterna har även Oeko Tex certifiering som är garant för att produkterna är fria från skadliga kemikalier, inte framkallar allergier osv.

Själva råmaterialet i alla plastnät är dock olja. Vi vill ta fram ett fosilfritt alternativt och/eller återvinna den plast som redan finns tex i våra hav och tillämpa i våra applikationer. Vi tittar vi även på helt fosilfria material, rena naturmaterial som tex hampa och lin. Hampa som är en växt har vi redan har i repform. Hampa är ett biologiskt nedbrytbart naturmaterial med starka egenskaper som det går att bygga nät av.

Vill du hjälpa till?

Det enklaste sättet är att välja oss som leverantör eller föreskriva våra nät. Detta ger oss automatiskt möjlighet att fortsätta utvecklingen av mer hållbara lösningar.

Vårt mål är att ha en ännu mer hållbar slutprodukt före 2020. Vi välkomnar andra företags initiativ, även kollegor i branschen ! Finns det någon som redan har en lämplig produkt på marknaden så är vi även redo
att återförsälja eller förädla denna om möjlighet ges.

För mer information eller samverkan kontakta mig direkt på mail
daniel.olsson@industrinat.se eller tel 0760001382

Med hållbara hälsningar

Daniel Olsson CEO Industrinät Nordiska Nätlösningar
Använd nät
Allvarliga olyckor sker varje år med byggställningar i kombination med helt tät plast.
Den vindtäta plasten blir som ett vindfång och genererar extrema krafter som kan få en hel ställning att kollapsa oavsett hur bra det förankrad den är.

läs mer här
Vi anser att man skall ha nät med vindgenomsläpp så långt detta är möjligt. Då kan man också förankra dessa väl med tex certifierade spännband utan risk för vindfång.

https://www.byggnads.se/regioner/vast/aktuellt/201722/stallningsras/
https://www.youtube.com/watch?v=gEoa9HbOKgo
De stängsel och staketfirmor som vi samarbetar med vittnar om att till och med markgjutna staket kan ge vika pga plastbanderoller och likande vindtäta plaster. Detta visar vilka enorma krafter som vindfång kan ge upphov till. Att förankra byggnadställningar i fasader tillsammans med helt vindtäta väderskydd kan ge en falsk trygghet. Använd nät istället. Helt vindtäta plastskydd bör endast användas när det inte blåser för mycket ( om överhuvud taget ) det är samma sak med tält förresten, dessa kan man heller inte ha uppställda med tältduk på i för stark vind oavsett hur de är förankrade eller inte. Skillnaden är bara att skadan kan bli klart större på en byggställning..

Fri rådgivning kring nät och certifieringar
Våra nät och guider följer normerna EN-1263-1 och EN 1263-2 som avser själva uppsättningen.
Våra klätternät för publikt bruk klarar säkerhetstandard EN 1176. Nytt är också att vi nu kan erbjuda flamsäkrade nät med certifikat enligt UNE 23727 standard med certifiering M1 & klass B1.
Beskriv ditt projekt
Vad skall du använda nätet till ? Vet du måtten redan ?
Kontakta oss annars så hjälper vi dig.
Läs om vår privacy policy och GDPR här


+46 31 7884512
daniel.olsson@industrinat.se
Industrinät Nordiska Nätlösningar AB
Möbelgatan 4, 431 33 Mölndal
info@industrinat.se
www.industrinat.se
www.industrialnetsolutions.com
www.sportmaterial.se
- 3000 nöjda kunder - Kvalitet och säkerhet framför allt - Kundanpassade lösningar

2019. Samtliga foton och media är reserverade.